Werk en Opleidingen Cornelie de Maret Tak

Logopedie-Akoepedie                       1976 – 1980  Hogeschool Utrecht, Utrecht

Kandidaats Pedagogiek                    1980 – 1984  Rijksuniversiteit Utrecht, Utrecht

Acte MO-B Pedagogiek                     1984 – 1986  Rijksuniversiteit Utrecht, Utrecht

Coach en Counselor niveau 1 en 2   2017 – 2019  Academie voor Coaching en     

                                                                                 Counseling, Den Haag

Ik heb als logopediste (tot 1997) bij verschillende organisaties gewerkt en werkte met kinderen binnen het Basis- en Speciaal onderwijs. In mijn eigen praktijk behoorden zowel kinderen als volwassenen tot mijn cliënten.

Bij de Stichting Eigen Kracht Centrale ben ik (sinds 2004) betrokken als Eigen Kracht- coordinator. Eigen Kracht gaat over zelf regie houden. Ook als het tegenzit en mensen te maken krijgen met hulpverlening. Het gaat over een plan met oplossingen maken, met mensen die belangrijk voor je zijn en met je samenwerken om het plan uit te voeren. Ondersteuning van eventuele hulpverlener sluit daarop aan. Als EK-coordinator organiseer en faciliteer ik de bijeenkomst, waarin alle betrokkenen met elkaar overleg hebben en zo’n plan van aanpak, ter verbetering van de situatie, maken. Een paar jaar ben ik als regio manager Zuid-Holland betrokken geweest bij de stichting. Naast het coachen van EK-coordinatoren bij het organiseren van EK-conferenties, bestonden mijn werkzaamheden uit het stimuleren van gemeenten, organisaties en professionals te werken vanuit de visie van EK en het inzetten van EK-conferenties als dat gewenst was.

In 2014 trok Talentcoach Nederland, actief in Den Haag, mijn aandacht en heb ik gedurende een paar jaar stadsgenoten ondersteund bij het op de rit krijgen van hun leven en actief deel te nemen aan de maatschappij.

Als vrijwilliger ben ik verbonden aan Home Start, Humanitas Den Haag (sinds 2015). Ik ondersteun gezinnen met jonge kinderen als er problemen zijn van tijdelijke aard (opvoedhulp, luisterend oor, praktische hulp, versterken sociaal netwerk etc).

Tijdens mijn opleiding voor professioneel coach/counselor, heb ik meer dan 100 uur praktijkervaring opgedaan in individuele coaching en als gezinscoach.


Home