Privacy Verklaring Tak Coaching
Tak Coaching verwerkt de volgende, door u te verstrekken persoonsgegevens:

- voor- en achternaam;
- geboortedatum;

- adresgegevens;
- telefoonnummer;

- e-mailadres.


Cornelie de Maret Tak heeft als enige toegang tot uw gegevens, en gaat daarmee zorgvuldig en in overeenstemming met de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) om.

Tak Coaching verwerkt uw persoonsgegevens om u te kunnen bellen of mailen. Deze gegevens worden nimmer aan derden verstrekt tenzij dat wettelijk verplicht en toegestaan is.

Tak Coaching neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Uw persoonsgegevens worden niet langer dan strikt nodig is bewaard om de doelen te realiseren waarvoor zij worden verzameld. De gegevens worden per coachingstraject offline bewaard en na ca. een jaar na afloop van het traject vernietigd.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of om ‘vergeten te worden’. Een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering kan worden gestuurd aan het e-mailadres
info@takcoaching.nl  

Voor specifieke vragen of opmerkingen over het bovenstaande kunt u contact met mij opnemen.


Home