Etische Code Tak CoachingIk hanteer de Ethische code van de Academie voor Coaching en Counseling en volg tevens de Global Code of Ethics van NOBCO

De basisvoorwaarden voor coaching en counseling zijn: Integriteit, Onpartijdigheid en Respect.

Verantwoordelijkheid

Tijdens het coachen/counselen doe ik al het mogelijke om de veiligheid van mijn cliënt te garanderen. Coaching/counseling is een vorm van hulpverlening; uitbuiting in wat voor vorm dan ook is nooit toegestaan. Ik werk volgens de hoogste ethische standaard.

Antidiscriminatie regels

Ik ben me bewust van eventuele vooroordelen en stereotype opvattingen en zorg dat ik een anti discriminerende houding en gedrag heb. Zowel in de rol als coach/counselor als in het dagelijks leven.

Vertrouwelijkheid

Ik bied vertrouwelijkheid op het hoogst mogelijk niveau, omdat ik de privacy van mijn cliënten respecteer en ik hierdoor de vertrouwensband opbouw die noodzakelijk is voor het coachen/counselen.

Contracten

De condities en voorwaarden waaronder ik coaching/counseling aanbiedt, maak ik vooraf aan de cliënt kenbaar. Bij tussentijdse verandering hiervan zal ik vooraf met mijn cliënt overeenstemming dienen te bereiken.

Grenzen

Tijdens en rond de coach/counselrelatie zal ik duidelijke grenzen stellen en in acht nemen. En ik zal rekening houden met de effecten van overlappende, dubbele of al bestaande relaties.

Competentie

Ik doe al het mogelijke om de kwaliteit van mijn werk te controleren, mijn competentie te verbeteren en steeds binnen de grenzen van die competentie te werken. Ik verwijs door naar andere hulpverleners indien de vraagstelling buiten mijn competentie valt. Ik maak regelmatig gebruik van bijscholing, geschikte supervisie en/of intervisie.


Home